ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Αδιατάρακτη Κοπή Θεσσαλονίκη


Η εταιρεία Καμπούρης Χρήστος ιδρύθηκε το 2002 στην Θεσσαλονίκη ,όπου έχει και την έδρα της, και δραστηριοποιείται στον τομέα Άδιατάρακτης Κοπής και Διάτρησης οπλισμένου σκυροδέματος...
 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 
 
 

 

Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΣ

Ο ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΑΣ

Αεροσυμπιεστές, φορητοί κόφτες, μηχανήματα για στρογγυλή διάτρηση κ.α.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΟΠΗ

ΑΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗ ΚΟΠΗ

Η αδιατάρακτη κοπή έχει ευρεία γκάμα εφαρμογών όπως: Στην καθαίρεση μπαλκονιών, ορόφων, λιθοδομών, πλακών, δοκαριών, υποστυλωμάτων και θεμελιώσεων...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΤΡΗΣΗ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

Η διάτρηση οπλισμένου σκυροδέματος είναι μέθοδος η οποία εφαρμόζεται σε κυκλικές οπές ακριβείας...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Έχουμε την δυνατότητα να καθαιρέσουμε μπαλκόνια - ορόφους από όπου εσείς μας ζητήσετε.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ