ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | Αδιατάρακτη Κοπή Θεσσαλονίκη

Αδιατάρακτη κοπή μπετόν με αδαμαντοφόρα μηχανήματα.

Έχουμε στην διάθεση μας:
 
Φορητοί κόφτες ισχύος για αδιαταρακτη κοπή
 
Επιτοίχια κοπή (wall saw)
 
Αρμοκοπή
 
Στρόγγυλη διάτρηση
 
Αεροσυμπιεστές