Καποδίστρια Ιωάννη 41, Λητή Λαγκαδά, Θεσσαλονίκη, - Τ.Κ.: 57200

Τηλέφωνο: 2394073069

Κινητό: 6974437057

E-mail: xkambouris@yahoo.gr

Κατηγορία: ΚΟΠΗ

Επισκεψιμότητα: 97382

Ιστοσελίδα: http://www.xkampouris.gr