Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΑΣ

 
 
ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Αδιατάρακτη Κοπή Θεσσαλονίκη


Η εταιρεία Καμπούρης Χρήστος ιδρύθηκε το 2002 στην Θεσσαλονίκη ,όπου έχει και την έδρα της, και δραστηριοποιείται στον τομέα Άδιατάρακτης Κοπής και Διάτρησης οπλισμένου σκυροδέματος.

Έχουμε τα πιο σύγχρονα αδαμαντοφόρα μηχανήματα αδιατάρακτης κοπής και διάτρησης και προσφέρουμε από τα πλήρως τεχνικά  εξειδικευμένα συνεργεία μας συνέπεια και ακρίβεια σε οποιοδήποτε μικρό η μεγάλο Δημόσιο  ή και Ιδιωτικό έργο.
 
 

 


 

Αδιατάρακτη κοπή & διάτρηση για πόρτες, παράθυρα, σκάλες, φεγγίτες // Καθαιρέσεις ορόφων, μπαλκονιών, δωμάτων
// Διατρήσεις (κυκλικές κοπές) για καμινάδες, αεραγογούς

Χρησιμοποιούμε αδαμαντοφόρα συστήματα τελευταίας γενιάς

Πλήρης απουσία κραδασμών, δόνησης, σκόνης και χωρίς να επιβαρύνεται
η στατική επάρκεια του κτιρίου.